Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że czekanie na zarchiwizowanie aplikacji na iOS lub utworzenie pakietu APK to tylko strata czasu?

As the number of mobile devices’ users rises, so does the importance of mobile ads. Especially rich media ads that display videos, play audio, change size etc. have gained popularity, since they are more effective and engaging than standard, static ads.

Stripe jest ogólnoświatową platformą obsługującą płatności online w 43 krajach, również w Polsce. Niewątpliwą zaletą platformy jest mnogość opcji konfiguracyjnych.